Furry Green X Carbon Wallet 合作獎勵可持續購物

簡介:

我哋好興奮宣布 Furry Green 惜食寵物鮮食 正式成為 Carbon Wallet 嘅獎勵夥伴! Carbon Wallet HK 係香港領先嘅減碳獎勵平台,致力於推廣可持續選擇同提供環保行為嘅獎勵。透過呢次合作,Furry Green 希望獎勵客戶支持選擇可持續寵物食品,同時促進更加環保嘅未來。讓我哋一齊嚟了解呢次合作嘅精彩細節啦!

1. 購物賺分:

作為同 Carbon Wallet 合作嘅一部分,Furry Green 為客戶提供獨家機會,喺購物嘅時候賺取積分。每次喺 Furry Green 惜食寵物鮮食購物,客戶都可以獲得 50 個 CW 積分。呢意味住你唔單止為你嘅毛孩提供高質量、可持續嘅寵物食品,仲為支持環保事業做出貢獻,賺取獎勵添!

 

2. 用積分兌換獎品:
我哋明白獲得獎勵嘅喜悅,所以我哋讓客戶可以用 CW 積分兌換 Furry Green 美味嘅寵物食品套裝。嚟睇下點用先:
 

精選 "6 種口味狗狗鮮食套餐":用 15,000 個 CW 積分,你就可以讓你心愛嘅狗狗享受我哋精心挑選嘅 6 種口味高級狗糧。你嘅毛孩可以享受各種營養均衡嘅餐點,而你亦都為環保出一分力。

"3 種口味貓貓鮮食套餐":用 17,000 個 CW 積分,你可以用我哋美味嘅貓糧套裝嚟款待你嘅貓主子。天然食材加上濃郁嘅味道,呢個獎品一定會令你嘅貓咪非常滿足

Carbon Wallet App 提供更多詳情:
想了解更多有關賺取同兌換 CW 積分嘅資訊,我哋建議你下載 Carbon Wallet 手機應用程式。呢個 app 提供咗一個好易用嘅介面,方便你追蹤減碳量、探索環保獎勵計劃,同埋發掘展示香港可持續企業同倡議嘅減碳地圖。

總結:

Furry Green 同 Carbon Wallet 嘅合作係推動環保選擇同獎勵客戶支持可持續寵物食品嘅重要一步。透過喺購物時賺取 CW 積分,並兌換 Furry Green 嘅鮮食套餐,客戶唔單止為寵物提供營養嘅食物,仲為減少碳排放出一分力。

我哋邀請你加入我哋,共同邁向更加環保嘅未來。齊心協力,每一個可持續嘅選擇,我哋都可以改變世界。

常見問題:

問題 1: 我點樣可以開始透過 Furry Green 購物賺取 CW 積分?
答案: 你只需要喺 Furry Green 網站購物就可以開始賺取 CW 積分啦。你購買嘅每件產品都可以獲得 50 個 CW 積分,積分可以累積同用嚟兌換獎品。

問題 2: Carbon Wallet app 適用於 iOS 同 Android 用戶嗎?
答案: 係嘅,Carbon Wallet app 喺 App Store 同 Google Play Store 都有得下載。你可以下載呢個 app 嚟探索佢嘅功能,發揮你減碳獎勵體驗嘅最大效益。

Empty content. Please select category to preview